Az alapítványról

2016.02.03 18:46

A Kövesdi Kollégista Alapítvány létrehozásának  célja a Bayer Róbert Kollégium nevelő-oktató munkájának támogatása volt 2002-ben. A kollégium sok-sok évtizede működik egy borsodi kisvárosban, Mezőkövesden. Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a sokféle hiányossággal  érkező diákok esetében a hátránykompenzációt, a tehetséges diákok esetében pedig a tehetséggondozást.

   Az alapítvány támogatása  nélkül egyik területen sem tudnánk saját és mások elvárásainak, a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott céljainknak  megfelelni.

Az alapítvány kiemelten  kezeli:

 • a kollégium tárgyi, technikai feltételeinek javítását,
 • a kollégiumi tehetséggondozás keretében a kiemelkedő képességű tanulók támogatását
 • a hátrányos helyzetben lévő kollégisták anyagi támogatását,
 • a kollégiumi szabadidős programok támogatását /hozzájárulás csoportkirándulások, táborok, rendezvények költségeihez /.
 • a népi hagyományok ápolását, megőrzését,
 • számítástechnikai, informatikai ismeretek tanulásának, használatának támogatását
 • egészséges életmódra nevelést
 • környezeti kultúra fejlesztését / épített és természeti környezet óvását,
 • a kommunikáció kultúra fejlesztését
 • viselkedés kultúra fejlesztését
 • a diákok önkormányzati tevékenységének fejlesztését
 • pályázatok lebonyolításának segítését/ nevezési díjak kifizetés /.

Adószám: 18441684-1-05

 

Bankszámlaszám: 11734107-20116310

 

Az alapítvány támogatható az adó 1% számlánkra utalásával, de egyéb felajánlásokkal is segíthetik nevelő munkánkat .